Ve Spojených státech narazíte na pět různých časoých pásem – Eastern Time (ET), Central Time (CT), Mountain Time (MT), Pacific Time (PT), Alaska (AT). Časový rozdíl mezi Prahou a New Yorkem je šest hodin, časový rozdíl mezi Prahou a Californií je devět hodin. Ve Spojených státech přechází na letní a zimní čas v jiných termínech než v České republice, rozdíly časů se v tomto přechodné období budou lišit.